SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Ett enkelt sätt att nå nya kunder
March 4th, 2016

Ett enkelt sätt att nå nya kunder

Du som leder ett tjänsteföretag vet säkert att stor del av den framgång du kommer att ha beror på antalet kunder du lyckas nå och den uppfattning de får om dig som företag. Detta vet Servicefinder, och därför har de etablerat ett enkelt förmedlingssystem genom vilket du kan göra din röst hörd trots det hav av konkurrens som globaliseringen fört med sig.

Så hjälper ServiceFinder företagsledare

Du börjar genom att anmäla dig som intresserad genom att fylla i formuläret som du hittar under fliken Företagare på bolagets hemsida servicefinder.se. Ditt företag kommer därefter att få gå igenom en säkerhetskontroll för att garantera att du kan leverera resultat som bidrar till kundens nöjdhet. När du passerat kontrollen kan du börja skicka erbjudanden till dina blivande kunder.

Så funkar det på andra sidan: Kunden som behöver hjälp med ett projekt väljer den kategori hen söker och fyller i ansökningsformuläret, som sedan vidarebefordras till dig och andra intresserade företag. Formuläret medför en beskrivning av kundens behov, samt eventuellt bilder på projektet. Läs igenom denna beskrivning noga, så att du får en klar helhetsbild på projektet och förstår hur du bäst kan hjälpa till. Bestäm om ett erbjudande du vill skicka till kunden. Kom ihåg att detta är din stora chans att visa kunden att du förstår hens behov och är väl kvalificerad och utrustad för att fullgöra det som krävs. Ditt erbjudande kommer att skickas till kunden, och om denne är intresserad av ditt företag, kommer du att bli vald över alla andra företag som kontaktats, och det enda som återstår är att göra upp med din nya kund om tidpunkt och plats för slutföring av arbetet.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa