SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Bra läsplattor stödjer aktiv läsning.
June 5th, 2014

Min son pluggar på gymnasiet. Jag ville hjälpa honom att hitta en bra läsplatta, och gick till en av mina goda vänner för att få råd. Och de råden han gav mig var verkligen användbara och en god hjälp. Jag skulle vilja dela med mig av dessa värdefulla punkter med dig.

Först frågade han mig om min son behövde en läsplatta för att läsa för nöjes skull eller för seriösa akademiska studier. Jag svarade att han behövde den för båda typerna av läsning.

De flesta av oss sysslar med någon typ av aktiv läsning. Studenter, lärare och många andra yrkesgrupper måste avsätta en hel del tid för just detta. Vid aktiv läsning deltar du i en interaktiv process.

Aktiv läsning kan innebära att göra markeringar i boken. Dessa bokmärken gör det lättare för oss att senare återgå till viktiga delar av boken. Att göra anteckningar när du läser är ett annat viktigt verktyg för aktiv läsning. Vi gör ofta anteckningar i boken eller ett separat anteckningsblock.

Vi kan också markera texten i olika färger, som tjänar olika syften, som begrepp, information, exempel och praktiska informationspunkter.

Hos www.läsplatta.eu/ hittar du en läsplatta som är bra för aktiv läsning. Läs mer här


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa